Language of document :

2007 m. vasario 12 d. Tarnautojų teismo nutartis Campoli prieš Komisiją

(Byla F-33/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro dėl draugiško ginčo sprendimo.

____________

1 - OL C 131, 2006 6 3, p. 52.