Language of document :

Civildienesta tiesas 2007. gada 12. februāra rīkojums - Campoli pret Komisiju

(lieta F-33/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs pēc izlīguma ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 131, 03.06.2006., 52. lpp.