Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din data de 12 februarie 2007 - Campoli/Comisie

(Cauza C-33/06)1

Limba de procedură : franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei ca urmare a soluționării pe cale amiabilă.

____________

1 - JO C 131, 03.06.06, p. 52.