Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 12. februarja 2007 -

Campoli proti Komisiji

(zadeva F-33/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve zaradi dosežene mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 131 z dne 3.6.2006, str. 52.