Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. októbra 2006 - Grunheid/Komisia

(Vec F-35/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006.