Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 4 oktober 2006 - Grunheid mot Kommissionen

(Mål F-35/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 143, 17.06.2006