Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 6.12.2006 - Strack v. komissio

(Asia F-37/06)1

(Henkilöstö - Sosiaaliturva - Sairausvakuutus - Ammattitauti - Virkamiehelle vastainen toimi - Tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustajat: asianajajat G. Bouneou ja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Kraemer)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan vaatimus hänen sairautensa toteamisesta ammattitaudiksi, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

1)    Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2)    Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 131, 3.6.2006, s. 53.