Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 24. oktober 2006 - Martin Magone mod Kommissionen

(Sag F-36/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 131 af 3.6.2006, s. 52.