Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 24. oktobra 2006 - Martin Magone / Komisija

(Zadeva F-36/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 131, 3.6.2006, str. 52.