Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2007 - Michail mod Kommissionen

(Sag F-34/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2004 - annullationssøgsmål - erstatningssøgsmål)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Christos Michail (Bruxelles, Belgien) (ved C. Meïdanis)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (først ved C. Berardis-Kayser og K. Herrmann, som befuldmægtigede, derefter ved H. Tserepa-Lacombe, som befuldmægtiget, bistået af avocat E. Bourtzalas)

Sagens genstand

Dels annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for bedømmelsesåret 2004, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 154 af 1.7.2006, s. 24.