Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.11.2007 - Michail v. komissio

(Asia F-34/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Urakehitystä koskeva arviointikertomus - Vuotta 2004 koskeva arviointikierros - Kumoamiskanne - Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Christos Michail (Bryssel, Belgia) (edustaja: C. Meïdanis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: aluksi C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann, sittemmin H. Tserepa-Lacombe, avustajanaan asianajaja E. Bourtzalas)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kantajan urakehitystä koskevan vuoden 2004 arviointikertomuksen kumoaminen ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 154, 1.7.2006, s. 24.