Language of document :

Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2007. gada 22. novembra spriedums - Michail/Komisija

(lieta F-34/06)1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - 2004. gada novērtējums - Prasība atcelt tiesību aktu - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Christos Michail, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - C. Meïdanis)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - sākotnēji C. Berardis-Kayser un K. Herrmann, vēlāk H. Tserepa-Lacombe, kuram palīdz E. Bourtzalas, avocat)

Priekšmets

Pirmkārt, atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu par 2004. gadu un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 154, 01.07.2006., 24. lpp.