Language of document : ECLI:EU:F:2007:205

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 22. novembrī

Lieta F‑34/06

Christos Michail

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Novērtēšana – Karjeras attīstības ziņojums – 2004. gada novērtējums – Prasība atcelt tiesību aktu – Prasība par zaudējumu atlīdzību

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Michail lūdz atcelt viņa karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, atcelt 2005. gada 4. novembra lēmumu, ar kuru ir noraidīta sūdzība par 2004. gada karjeras attīstības ziņojumu, kā arī piespriest Komisijai viņam samaksāt summu EUR 120 000 apmērā, lai atlīdzinātu morālo kaitējumu, kurš viņam, iespējams, ir radies

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

Tā kā ierēdņa efektivitāte, spējas un uzvedība dienestā nevar tikt novērtētas laikposmā, kurā viņam nav uzticēti nekādi amata pienākumi, no tā izriet, ka ierēdnis nevar apstrīdēt to, ka viņa karjeras attīstības ziņojumā par attiecīgo gadu nav veikts novērtējums par šo laikposmu.

(skat. 31. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2007. gada 22. novembris, F‑67/05 Michail/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 33. punkts.