Language of document : ECLI:EU:F:2007:205

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

22 noiembrie 2007

Cauza F‑34/06

Christos Michail

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiul de evaluare 2004 — Acțiune în anulare — Acțiune în despăgubire”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Michail solicită anularea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, anularea deciziei din 4 noiembrie 2005 de respingere a reclamației formulate împotriva raportului asupra evoluției carierei pentru anul 2004, precum și obligarea Comisiei la plata sumei de 120 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral pe care pretinde că l‑a suferit

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei

(Statutul funcționarilor, art. 43)

Din moment ce nu s‑a putut proceda la evaluarea randamentului, a competențelor și a conduitei în serviciu a unui funcționar pentru o perioadă în decursul căreia nu i‑a fost încredințată nicio atribuție de serviciu, rezultă că un funcționar nu poate critica raportul asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru anul respectiv pentru motivul că acesta nu cuprinde evaluarea unei astfel de perioade.

(a se vedea punctul 31)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 22 noiembrie 2007, Michail/Comisia, F‑67/05, RecFP, p. I-A-1-0000şi II-A-1-0000, punctul 33