Language of document :

Recurs introdus la 27 ianuarie 2021 de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 18 noiembrie 2020 în cauza T-735/18, Aquind/ACER

(Cauza C-46/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (reprezentanți: P. Martinet, E. Tremmel, agenți, B. Creve, advokat)

Cealaltă parte din procedură: Aquind Ltd

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate în tot sau în parte;

în cazul în care Curtea consideră că litigiul se află în stare de judecată, respingerea acțiunii formulate în primă instanță ca nefondată;

în subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru soluționarea litigiului pe fond în conformitate cu hotărârea Curții;

obligarea Aquind Ltd la plata cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanță și în recurs.

Motivele și principalele argumente

Prin hotărârea atacată, Tribunalul a admis al patrulea și al nouălea motiv din acțiunea formulată de reclamantă în primă instanță și, pe acest temei, a anulat Decizia A-001-2018 a Comisiei de apel a ACER din 17 octombrie 2018, a respins în rest acțiunea și a obligat ACER la plata cheltuielilor de judecată. Prin prezentul recurs, ACER susține că hotărârea Tribunalului este afectată de următoarele erori de drept:

eroare de drept în ceea ce privește intensitatea controlului efectuat de Comisia de apel a ACER, în general, iar în cauza de față în ceea ce privește aprecierile care prezintă caracter tehnic și economic complex.

eroare de drept în ceea ce privește interpretarea articolului 17 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 714/20091 .

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15).