Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 10. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-16/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Savienības ierēdņu kopējās veselības apdrošināšanas shēmas lēmumu, ciktāl ar to tika apstiprināts tāda lēmuma projekts, ar kuru tika noraidīts lūgums atzīt slimību par arodslimību, no kuras mira prasītāja sieva, bijusī ierēdne

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Savienības ierēdņu kopējās veselības apdrošināšanas shēmas 2012. gada 23. marta lēmumu, ciktāl ar to tika apstiprināts 1995. gada 23. jūnija lēmuma projekts;tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcijas 2012. gada 29. oktobra lēmumu par sūdzības, ko 2012. gada 6. jūlijā bija iesniedzis prasītājs saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, noraidīšanu;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.