Language of document :

Acțiune introdusă la 10 februarie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-16/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Sistemului Comun de Asigurări de Sănătate în măsura în care confirmă conținutul proiectului de decizie de respingere a cererii de recunoaștere a originii profesionale a bolii care a cauzat decesul soției reclamantului, fostă funcționară

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Sistemului Comun de Asigurări de Sănătate din 23 martie 2012 în măsura în care confirmă conținutul proiectului de decizie din 23 iunie 1995;în măsura în care este necesar, anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri a Comisiei Europene din 29 octombrie 2012 prin care a fost respinsă reclamația formulată de reclamant la 6 iulie 2012 în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut;obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.