Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 26. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-20/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt netiešu lēmumu, ar ko noraidīts prasītāja lūgums atlīdzināt nokavējumu viņa novērtējuma ziņojumu pieņemšanā par 2008. un 2009. gadu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru netieši noraidīts prasītāja 2012. gada 13. janvāra lūgums;

ja nepieciešams, atcelt iecēlējinstitūcijas 2012. gada 20. novembra lēmumu, ar kuru noraidīta prasītājas 2012. gada 24. jūlija sūdzība;piespriest izmaksāt prasītājam ex aequo et bono un provizoriski noteikto summu viena euro apmērā par nodarīto materiālo kaitējumu un viena euro apmērā par nodarīto morālo kaitējumu;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.