Language of document :

Beroep ingesteld op 26 februari 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-20/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van het verzoek van de verzoekende partij om schadeloosstelling voor de vertraging bij de opstelling van haar beoordelingsrapporten over de jaren 2008 en 2009

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie tot stilzwijgende afwijzing van verzoekers verzoek van 13 januari 2012;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG van 20 november 2012 tot afwijzing van verzoekers klacht van 24 juli 2012;

toekenning aan verzoeker van het ex aequo et bono en voorlopig op 1 EUR vastgesteld bedrag ter vergoeding van de materiële schade en van het ex aequo et bono en voorlopig op 1 EUR vastgesteld bedrag ter vergoeding van de immateriële schade;

verwijzing van de Commissie in de kosten.