Language of document :

Sag anlagt den 15. februar 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-17/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne A. Salerno og B. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på den ansøgning om ansættelse af sagsøgeren, som blev fremlagt af OIL.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den anfægtede afgørelse.

Kommissionen tilpligtes at erstatte det økonomiske tab, som blev forvoldt sagsøgeren ved den anfægtede afgørelse, idet dette opgøres til et beløb svarende til forskellen, fra oktober 2011 og indtil det tidspunkt, hvor hun ansættes i GF III, mellem den løn, som svarer til GF III, og den løn, som hun fortsat oppebærer som AC i GF II, med tillæg af tilsvarende renter fra forfaldsdatoen for hver af de månedlige aflønninger indtil effektiv betaling heraf sker.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.