Language of document :

15. veebruaril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-17/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid A. Salerno, B. Cortese)

Kostja: komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata Luksemburgi Infrastruktuuri- ja logistikaameti (OIL) taotlus hageja töölevõtmiseks.

Hageja nõuded

Tühistada vaidlustatud otsus;

kohustada kostjat hüvitama hagejale vaidlustatud otsusega tekitatud kahju, mis vastab ajavahemikus 2011. aasta oktoobrist kuni tema töölevõtmiseni palgaastmele FG III nende kahe summa vahele, mida on õigus saada palgaastmel FG III ja mida hageja sai palgaastmel FG II töötades, millele lisandub viivis vastavast palgapäevast kuni palga tegeliku väljamaksmiseni;

mõista kõik kulud välja kostjalt.