Language of document :

Tožba, vložena 15. februarja 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-17/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: A. Salerno, B. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je Komisija zavrnila predlog OIL za zaposlitev tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Izpodbijani sklep naj se razglasi za ničen.

Toženi stranki naj se naloži povračilo premoženjske škode, ki je bila tožeči stranki povzročena z izpodbijanim sklepom, pri čemer naj se ta škoda oceni v znesku, ki ustreza razliki, ki je od meseca oktobra 2011 do zaposlitve v FS III nastala med plačili, ki ustrezajo FS III, in plačili, ki jih je še naprej dobivala kot PU iz FS II, povečanem za obresti od zapadlosti vsake posamezne mesečne plače do njenega dejanskega izplačila. Toženi stranki naj se naloži plačilo vseh stroškov.