Language of document :

2014 m. vasario 13 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Moës prieš Komisiją

(Byla F-20/13)1

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 114, 2013 4 20, p. 48.