Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 13. februára 2014 – Moës/Komisia

(vec F-20/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 114, 20.4.2013, s. 48.