Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA PRESIDENDI MÄÄRUS

28. jaanuar 2016

Kohtuasi F‑21/13

Wieslawa Goch

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Pensioniõiguste ülekandmine – Euroopa Liidu Üldkohtu otsused menetluse jooksul – Hageja hagist loobumine – Registrist kustutamine – Kohtukulude vastav kandmine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega W. Goch palub sisuliselt tühistada Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi 23. mai 2012. aasta otsuse, millega hageja suhtes esitatakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel pensioniõiguste ülekandmise ettepanek. Oma hagi põhjenduseks toob hageja eelkõige esile sellise üldiste rakendussätete artikli 9 õigusvastasuse, mis on seotud personalieeskirjade VIII lisa artiklitega 11 ja 12 ning mille see institutsioon võttis vastu 11. oktoobril 2011.

Otsus:      Kustutada kohtuasi F‑21/13 Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Sisukord

Kohtumenetlus – Hageja hagist loobumine – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 84 ja artikli 103 lõige 5)

(vt punkt 6)