Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA
SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE

z dne 28. januarja 2016

Zadeva F‑21/13

Wieslawa Goch

proti

Svetu Evropske unije

„Prenos pokojninskih pravic – Sodbe Sodišča za uslužbence Evropske unije, izdane med postopkom – Umik tožbe tožeče stranke – Izbris – Breme stroškov“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero je W. Goch v bistvu predlagala razglasitev ničnosti odločbe generalnega sekretariata Sveta Evropske unije z dne 23. maja 2012 o predlogu, podanem tožeči stranki, za prenos pokojninskih pravic na podlagi člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije. V podporo svoji tožbi je tožeča stranka trdila, da je člen 9 splošnih izvedbenih določb v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ki jih je ta institucija sprejela 11. oktobra 2011, nezakonit.

Odločitev: Zadeva F‑21/13 se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Sodni postopek – Umik tožbe tožeče stranke – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 84 in 103(5))

(Glej točko 6.)