Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-29 ta’ Awwissu 2016 – McMichael vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-18/13) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 114, 20.04.2013, p. 47.