Language of document :

Appel iværksat den 29. august 2022 af Hochmann Marketing GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tiende Afdeling) den 29. juni 2022 i sag T-337/20 – Hochmann Marketing GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

(Sag C-575/22 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Hochmann Marketing GmbH (ved Rechtsanwalt J. Jennings)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Vicepræsidenten for Den Europæiske Unions Domstol har ved kendelse af 10.oktober 2022 afvist appellen og besluttet, at appellanten bærer sine egne omkostninger.

____________