Language of document :

Tožba, vložena 13. marca 2006 - Arnaldos Rosauro in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-29/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Andres Arnaldos Rosauro in drugi (zastopnika: S. Rodrigues in A. Jaume, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

za nične naj se razglasijo akti o imenovanju tožečih strank, sprejeti skupaj s plačilnimi listi, ki so jih prejemali od njihovega prehoda iz kategorije C v kategorijo B, ker jih uvrščajo v naziv B*3/B*4 in ohranjajo njihovo osnovno plačo, ki so jo imeli pred spremembo kategorije zaradi uporabe multiplikacijskega količnika;

za nično naj se razglasi odločbo organa, pristojnega za imenovanje (OPI), o izbrisu napredovalnih točk ("nahrbtnik") tožečih strank ob njihovem prehodu iz kategorije C v kategorijo B;

OPI naj se navede posledice teh razglasitev ničnosti, in sicer - od z retroaktivnim učinkom od dne njihovega prehoda iz kategorije C v kategorijo B - 1) tožeče stranke naj se na podlagi člena 2 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom imenuje v naziv B*5/B*6; 2) dodeli naj se jim osnovna plača, do katere so upravičeni na podlagi člena 2(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, brez multiplikacijskega količnika; 3) po prehodu v kategorijo B naj se ohranijo točke za delovno uspešnost in prehodne točke, ki so jih zbrali, ko so bili v kategoriji C;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Vse tožeče stranke so uspešno opravile notranji natečaj za prehod kategorije COM/PB/04, za katerega je bilo obvestilo objavljeno pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov. Po tem datumu jih je tožena stranka uvrstila v višjo kategorijo, vendar brez povečanja plače, in to sicer zaradi uporabe multiplikacijskega količnika. Poleg tega so bile njihove napredovalne točke ponovno nastavljene na nič.

Tožeče stranke v svojih tožbah izpostavljajo tri očitke, pri čemer je prvi nezakonitost njihovega imenovanja v naziv B*3/B*4, ker naj bi nazivi, navedeni v obvestilu o natečaju, na podlagi člena 2 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom ustrezali nazivom B*5/B*6.

Z drugim očitkom tožeče stranke zatrjujejo, da je uporaba multiplikacijskega količnika na njihovo osnovno plačo v nasprotju, prvič, s Kadrovskimi predpisi, ki naj ne bi nikjer omenjali uporabe takega količnika v obravnavani zadevi, in, drugič, z načelom nediskriminacije, z načelom spoštovanja zaupanja v pravo in z načelom pridobljenih pravic.

S tretjim očitkom tožeče stranke zatrjujejo, da je izničenje njihovih napredovalnih točk v nasprotju z duhom členov 45a Kadrovskih predpisov in 5 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom in z načelom enakega obravnavanja.

____________