Language of document :

2006. március 13-án benyújtott kereset - Hanot kontra Bizottság

(F-30/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Cécile Hanot (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének és 12. cikkének jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes asszisztensi állásba történő kinevezését megállapító egyedi határozatot annyiban, amennyiben annak besorolását a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének alkalmazásával B*3 besorolási fokozatban és 5-ös fizetési fokozatban határozza meg;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes "hátizsákjában" szerzett valamennyi pont eltörlését kimondó határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes díjazásának meghatározatására vonatkozóan sokszorozási együttható alkalmazását elrendelő határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a - magasabb besorolási osztályba kerülésre kiírt - COM/PB/04 belső versenyvizsga sikeres pályázója, amelynek kiírását az új személyzeti szabályzat hatálybalépését megelőzően tették közzé. Ezt az időpontot követően az alperes a felperest magasabb besorolási osztályba sorolta be, azonban megőrizte korábbi besorolási fokozatát, fizetési fokozatát és a sokszorozási együtthatót. Előléptetési pontjait ellenben lenullázták.

Keresetében a felperes elsőként arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozatok sértik az általa megpályázott versenyvizsga kiírására vonatkozó jogi szabályozást, valamint a személyzeti szabályzat 5., 29. és 31. pontját, a szakmai előmenetelhez való jogot és az arányosság elvét.

A felperes ezt követően arra hivatkozik, hogy az említett határozatok az egyenlő bánásmód elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét is sértik. Egyrészt ugyanezen vagy azonos szintű versenyvizsga sikeres pályázóinak besorolása attól függően eltérő szintű, hogy felvételükre a személyzeti szabályzat hatálybalépése előtt vagy után került sor. Másrészt a felperes előnytelenebb helyzetbe kerül azon tisztviselőkkel szemben, akiknek nem sikerült a magasabb besorolási osztályba kerülésre kiírt versenyvizsgája, mivel ez utóbbiak továbbra is rendelkeznek előléptetési pontjaikkal, míg a felperes "hátizsákja" le lett nullázva.

Végül a felperes szerint a megtámadott határozatok sértik a bizalomvédelem elvét, mivel elvárhatta, hogy a versenyvizsga-kiírásban szereplő besorolási fokozatba kerül kinevezésre.

____________