Language of document :

Kanne 13.3.2006 - Perez-Minayo Barroso ja Pino v. komissio

(Asia F-31/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Isabelle Perez-Minayo Barroso (Bryssel, Belgia) ja Marco Pino (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta ja 12 artikla on todettava lainvastaisiksi

yksittäispäätökset, joilla kantajat nimitetään hallintovirkamiehen virkaan, on kumottava siltä osin kuin niissä vahvistetaan heidän palkkaluokkansa henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti

yksittäispäätökset, joilla poistetaan kaikki kantajien entisissä palkkaluokissaan saavuttamat ylennyspisteet, jotka muodostavat heidän ylennyspisteidensä varastot, on kumottava

yksittäispäätökset, joiden mukaan kantajien palkkauksen määrittämisessä sovelletaan kerrointa, jonka suuruus on alle 1, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat ovat läpäisseet ura-alueelta toiselle siirtymistä koskevan sisäisen kilpailun KOM/PA/04, jota koskeva kilpailuilmoitus julkaistiin ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa. Vastaaja nimitti kantajat tämän voimaantulopäivän jälkeen ylemmälle ura-alueelle siten, että heidän palkkaluokkansa, palkkatasonsa ja korjauskertoimensa pysyivät kuitenkin samoina kuin ennen. Heidän ylennyspisteidensä saldo sen sijaan palautettiin nollaan.

Kanteissaan kantajat väittävät ensimmäiseksi, että riidanalaisilla päätöksillä rikotaan oikeudellista kehystä, jonka muodostaa heidän läpäisemänsä kilpailun kilpailuilmoitus, ja henkilöstösääntöjen 5, 29 ja 31 artiklaa, sekä loukataan urakehityksen periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta.

Kantajat väittävät seuraavaksi, että mainituilla päätöksillä loukataan myös yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteita. Yhtäältä kantajat väittävät, että saman kilpailun tai samantasoisten kilpailuiden läpäisseiden henkilöiden palkkaluokat vahvistetaan eri tavalla sen mukaan, onko palvelukseen ottaminen tapahtunut ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa vai sen jälkeen. Toisaalta kantajat väittävät, että virkamiehet, jotka eivät läpäisseet ura-alueelta toiselle siirtymistä koskevaa sisäistä kilpailua, ovat edullisemmassa asemassa, koska he ovat säilyttäneet ylennyspisteensä, kun taas kantajien ylennyspisteiden "varastot" nollattiin.

Lopuksi kantajat katsovat, että riidanalaisilla päätöksillä loukataan luottamuksensuojan periaatetta siltä osin kuin kantajat saattoivat odottaa, että heidät nimitettäisiin kilpailuilmoituksessa mainittuihin palkkaluokkiin.

____________