Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 12. února 2007 - Campoli v. Komise

(Věc F-33/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v důsledku smírného urovnání sporu.

____________

1 - Úř. věst. C 131, 3.6.2006, s. 52