Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 30. juni 2010 - Hanot mod Kommissionen

(Sag F-30/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 131 af 30.6.2006, s. 50.