Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 30. juuni 2010. aasta määrus - Hanot versus komisjon.

(kohtuasi F-30/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse.

Esimese koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1 - ELT C 131, 3.6.2006, lk 50.