Language of document :

2010 m. birželio 30 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Hanot prieš Komisiją

(Byla F-30/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 131, 2006 6 3, p. 50.