Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 30 iunie 2010 - Hanot/Comisia

(Cauza F-30/06)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 131, 3.6.2006, p. 50.