Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Settembru 2017 – Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Adel Hamed

(Kawża C-540/17)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesverwaltungsgericht

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

Konvenut: Adel Hamed

Domandi preliminari

1.    Id-dritt tal-Unjoni jipprekludi li, fl-implementazzjoni tal-awtorizzazzjoni mogħtija permezz tal-Artikolu 33(2)(a) tad-Direttiva 2013/32/UE 1 jew inkella permezz tad-dispożizzjoni predeċessur tal-Artikolu 25(2)(a) tad-Direttiva 2005/85/KE 2 , Stat Membru (f’dan il-każ, il-Ġermanja) jiċħad applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali bħala inammissibbli minħabba r-rikonoxximent tal-istatus ta’ refuġjat fi Stat Membru ieħor (f’dan il-każ, il-Bulgarija), meta l-forma tal-protezzjoni internazzjonali, u b’mod iktar speċifiku l-kundizzjonijiet tal-ħajja tal-persuni li jiksbu l-istatus ta’ refuġjat, ma tissodisfax, fl-Istat Membru l-ieħor li diġà ta lill-applikant protezzjoni internazzjonali (f’dan il-każ, il-Bulgarija),

a)    ir-rekwiżiti tal-Artikoli 20 et seq tad-Direttiva 2011/95/UE 3 u/jew

b)    l-Artikolu 4 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali?

2.    Jekk l-ewwel domanda, punt (a) jew punt (b), tingħata risposta fl-affermattiv, dan jgħodd ukoll meta,

a)    fl-Istat Membru fejn huma jiksbu l-istatus ta’ refuġjat (f’dan il-każ, il-Bulgarija), il-persuni li jiksbu tali status ma jingħataw l-ebda allowance tal-għajxien, jew f’livell kunsiderevolment inqas meta mqabbel ma’ dak ta’ Stati Membri oħra, mingħajr madankollu ma jiġu ttrattati b’mod differenti, f’dan ir-rigward, miċ-ċittadini ta’ dan l-Istat Membru?

b)    huwa minnu li l-persuni li jiksbu l-istatus ta’ refuġjat jiġu formalment assimilati fid-dritt għaċ-ċittadini tal-pajjiż li jagħti l-istatus ta’ refuġjat fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-ħajja iżda jaċċedu, fir-realtà, b’diffikultà għall-allowances li huma marbuta ma’ dawn il-kundizzjonijiet, u meta ma jkun hemm l-ebda programm ta’ integrazzjoni kkalibrat b’mod xieraq u li jissodisfa l-bżonnijiet partikolari ta’ din il-kategorija ta’ persuni sabiex tiġi ggarantita ugwaljanza fit-trattament reali maċ-ċittadini nazzjonali?

____________

1 Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-26 ta’ Ġunju 2013, dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali, ĠU L 180, p. 6.

2 Direttiva tal-Kunsill 2005/85/KE, tal-1 ta’ Diċembru 2005, dwar standards minimi għal proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u l-irtirar tal-istatus ta’ rifuġjat, ĠU L 175M, p. 168.

3 Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta’ Diċembru 2011, dwar standards għall-kwalifika ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-refuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja, u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija (ĠU L 337, p. 9).