Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 23 martie 2021 – absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG/the-trading-company GmbH

(Cauza C-179/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

Intimată: the-trading-company GmbH

Întrebările preliminare

Simpla existență a unei garanții din partea producătorului este suficientă pentru a da naștere obligației de informare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (m) din Directiva 2011/83/UE1 ?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: obligația de informare prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (m) din Directiva 2011/83/UE ia naștere prin simpla menționare, în oferta comerciantului, a unei garanții a producătorului sau aceasta ia naștere în cazul în care mențiunea este ușor perceptibilă pentru consumator? Există de asemenea o obligație de informare atunci când pentru consumator este ușor perceptibil faptul că comerciantul doar îi pune la dispoziție informațiile furnizate de producător cu privire la garanție?

Informațiile necesare în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (m) din Directiva 2011/83/UE, referitoare la existența și la condițiile unei garanții a producătorului, trebuie să conțină aceleași informații precum garanția prevăzută la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe2 sau sunt suficiente mai puține informații?

____________

1 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO 2011, L 304, p. 64).

2 JO 1999, L 171, p. 12, Ediție specială, 15/vol. 05, p. 89.