Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. juni 2011 - Mora Carrasco m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-128/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - overførsel til en anden institution i det forfremmelsesår, hvor tjenestemanden ville være blevet forfremmet i oprindelsesinstitutionen - institution, der er kompetent til at tage stilling til den overflyttede tjenestemands forfremmelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Aurora Mora Carrasco m.fl. (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved O. Caisou-Rousseau og J.F. de Wachter, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelserne om ikke at forfremme sagsøgerne i forfremmelsesåret 2009.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Europa-Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgernes omkostninger.

____________

1 - EUT C 63 af 26.2.2011, s. 35.