Language of document : ECLI:EU:F:2011:123

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2011 m. liepos 19 d.

Byla F‑127/10

Eberhard Bömcke

prieš

Europos investicijų banką

„Įstojimas į bylą – Pagrindinės bylos nepriimtinumas – Procesinis veiksnumas – Įstojimo į bylą dalykas – Suinteresuotumas įstoti į bylą – Rinkimai, surengti po personalo atstovo atstatydinimo“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį ir Europos investicijų banko personalo reglamento 41 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo E. Bömcke pirmiausia prašo panaikinti aktą, kuriuo rinkimų komisija 2010 m. gruodžio 8 d. konstatavo, kad, atstatydinus jį iš pareigų, išrinktas naujas personalo atstovas.

Sprendimas:      Atmesti Europos investicijų banko (EIB) personalo atstovų kolegijos prašymą įstoti į bylą. J.‑P. Bodson, E. Kourgias, M. Sutil, P. Vanhoudt leidžiama įstoti į bylą Bömcke prieš EIB (F‑105/10) palaikyti EIB reikalavimus. E. Bömcke ir EIB pateikti prašymai konfidencialiai nagrinėti tam tikrus bylos dokumentus ar jų dalis preliminariai tenkinami. Kancleris išsiųs šalims, kurioms leista įstoti į bylą, nekonfidencialią kiekvieno šalims įteikto procesinio dokumento versiją. Šalims, kurioms leista įstoti į bylą, bus nustatytas terminas pateikti galimus prieštaravimus dėl prašymo užtikrinti konfidencialumą. Sprendimas dėl šio prašymo pagrįstumo atidedamas. Šalims, kurioms leista įstoti į bylą, bus nustatytas terminas pateikti įstojimo į bylą paaiškinimus, nepažeidžiant galimybės vėliau prireikus juos papildyti, kai bus priimtas sprendimas dėl prašymo užtikrinti konfidencialumą pagrįstumo. Europos investicijų banko (EIB) personalo atstovų kolegija padengia savo pačios bylinėjimosi išlaidas. Ieškovų bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimas atidedamas.

Santrauka

1.      Procesas – Įstojimas į bylą – Ieškinio pagrindinėje byloje nepriimtinumo padariniai

2.      Procesas – Įstojimas į bylą – Suinteresuotieji asmenys – Europos investicijų banko personalo atstovų kolegija – Procesinio veiksnumo nebuvimas – Nepriimtinumas

3.      Procesas – Įstojimas į bylą – Priimtinumo sąlygos – Tiesioginis ir aktualus suinteresuotumas – Ginčai dėl institucijos personalo atstovų rinkimų – Rinkėjo statusas

1.      Nors prašymas įstoti į bylą gali būti atmestas, kai ieškinys pagrindinėje byloje yra toks, kad jį reikia pripažinti nepriimtinu nepradėjus nagrinėjimo iš esmės, ši išvada pagrįsta prielaida, kad pagrindinis ieškinys yra akivaizdžiai nepriimtinas.

(žr. 6 punktą)

2.      Trečiajam asmeniui gali būti leista įstoti į bylą tik jeigu jis turi procesinį veiksnumą. Kalbant apie kitus nei fizinius asmenis, kaip antai Europos investicijų banko personalo atstovų kolegija, pasakytina, kad teismų praktikoje jiems pripažįstamas procesinis veiksnumas, jeigu jie turi arba teisinį subjektiškumą pagal jiems įsisteigti taikomą teisę, arba bent jau jo pagrindą sudarančius elementus, visų pirma autonomiškumą ir, nors ir ribotą, atsakomybę.

Net jeigu Europos investicijų bankui taikomuose teisės aktuose pripažįstamas personalo atstovų kolegijos egzistavimas, iš šių teisės aktų matyti, kad ši kolegija atlieka institucijose, kurioms taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, personalo komitetui patikėtas užduotis. Pažymėtina, kad institucijos personalo komitetas yra vidaus organas, todėl neturi procesinio veiksnumo. Kadangi jokia nuostata, taikytina personalo atstovų kolegijai, nepateisina kitokios išvados dėl jos, laikytina, kad ši kolegija neturi procesinio veiksnumo.

(žr. 10–12 punktus)

3.      Kalbant apie institucijos atstovavimo personalui organus, pažymėtina, kad kiekvienas rinkėjas turi tiesioginį ir aktualų suinteresuotumą, kad rinkimai vyktų remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų normas, kuriose reguliuojama ši rinkimų procedūra, atitinkančia rinkimų sistema ir laikantis jos sąlygų, o ši sistema neišvengiamai apima suinteresuotumą, kad būtų laikomasi išrinktų atstovų mandatų trukmės, ir juo labiau kad pasibaigus personalo atstovo mandatui būtų organizuojami nauji rinkimai. Taigi vykstant ginčui, susijusiam su personalo atstovo atstatydinimu, tarnautojas dėl savo, kaip rinkėjo, statuso turi pakankamą suinteresuotumą kreiptis į teismą, pagrindžiantį jo ieškinio ar prašymo leisti įstoti į bylą priimtinumą. Vien ieškovo rinkėjo statuso pakanka nustatyti, kad jis veikia ne tik įstatymo ar institucijos interesais.

(žr. 19 ir 20 punktus)