Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 26. veebruari 2013. aasta otsus – Labiri versus EMSK

(kohtuasi F-124/10)1

(Avalik teenistus – Abistamiskohustus – Personalieeskirjade artikkel 12a – Psühholoogiline ahistamine – Haldusjuurdlus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vassilliki Labiri (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (esindajad: M. Arsène ja L. Camarena Januzec, keda abistasid advokaadid M. Troncoso Ferrer ja F.–M. Hislaire)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada otsus, millega lõpetati hageja psühholoogilist ahistamist käsitleva kaebuse alusel avatud haldusjuurdluse raames edasine menetlus.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäri 18. jaanuari 2010. aasta otsus.

Mõista V. Labiri kohtukulud välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 63, 26.2.2011, lk 34.