Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 26 februari 2013 – Labiri mot Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(Mål F-124/10)(1 )

(Personalmål – Biståndsskyldighet – Artikel 12 a i tjänsteföreskrifterna – Mobbning – Administrativ undersökning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vassilliki Labiri (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (ombud: M. Arsène, L. Camarena Januzec, biträdda av advokaterna M. Troncoco Ferrer och F.-M. Hislare)

Saken

Personalmål – Talan om giltigförklaring av beslutet att avsluta den administrativa undersökning som inleddes med anledning av att sökanden hävdat att hon utsatts för mobbning, utan att göra något ytterligare i ärendet.

Domslut

Det beslut som fattats den 18 april 2010 av Ekonomiska och sociala kommitténs generalsekreterare ogiltigförklaras.

Ekonomiska och sociala kommittén ska bära signa egna rättegångskostnader och ersätta Vassilliki Labiris rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 63 av den 26.2.2011