Language of document :

Žaloba podaná 30. decembra 2010 - Mora Carrasco a i./Parlament

(vec F-128/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Aurora Mora Carrasco (Luxemburg, Luxembursko) a i. (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o nepovýšení žalobcov v rámci povyšovania za rok 2009

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia Európskeho parlamentu o nepovýšení žalobcov v rámci povyšovania za rok 2009,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________