Language of document :

Tožba, vložena 26. novembre 2010 - Labiri proti EESO

(Zadeva F-124/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vassiliki Labiri (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zaustavitvi brez nadaljnjih ukrepov upravnega preiskovalnega postopka, ki je bil začet po pritožbi tožeče stranke zaradi psihičnega nadlegovanja.

Predloga tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba generalnega sekretarja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2010, da ne ugodi nobeni obtožbi zoper vodjo oddelka tožeče stranke, ter da brez nadaljnjih ukrepov zaustavi upravni preiskovalni postopek, ki sta ga skupaj začela Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij zaradi pritožbe glede psihičnega nadlegovanja;

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru naj se naloži plačilo stroškov.

____________