Language of document :

Жалба, подадена на 22 ноември 2010 г. - Bancale и Buccheri/Комисия

(Дело F-123/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Giovanni Bancale (Ватерло, Белгия) и Roberto Buccheri (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решенията на конкурсната комисия за конкурс COM/INT/OLAF/09/AD8 и COM/INT/OLAF/09/AD10, с които жалбоподателите не са допуснати до участие в конкурса

Искания на жалбоподателите

да се установи, че точка 4 от раздел III от обявление за конкурс EPSO/COMlINT/OLAF09 е незаконосъобразна, доколкото не позволява да се вземе предвид опитът от висше училище, придобит преди завършване на висшето образование,

да се отменят решенията, с които се отхвърлят кандидатурите на жалбоподателите за участие в конкурс EPSO/COM/INT/OLAF/09,

да се осъди Комисия да заплати съдебните разноски.

____________