Language of document :

Tožba, vložena 22. novembra 2010 - Bancale in Buccheri proti Komisiji

(Zadeva F-123/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgija) in Roberto Buccheri (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb natečajne komisije natečajev COM/INT/OLAF/09/AD8 in COM/INT/OLAF/09/AD10, da tožečih strank ne pripusti k natečaju.

Predlogi tožečih strank

Točka 4 naslova III obvestila o natečaju EPSO/COM/lINT/OLAF/09 naj se razglasi za nezakonito, ker je na tej podlagi prepovedano upoštevati izkušnje na univerzitetni ravni, ki so bile pridobljene pred pridobitvijo univerzitetne diplome;

odločbi, s katerima sta bili zavrnjeni prijavi tožečih strank na natečaj EPSO/COM/INT/OLAF/09, naj se razglasita za nični;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________