Language of document :

Talan väckt den 22 november 2010 - Bancale och Buccheri mot kommissionen

(Mål F-123/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgien) och Roberto Buccheri (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av de beslut som fattats av uttagningskommittén i uttagningsproven COM/INT/OLAF/09/AD8 och COM/INT/OLAF/09/AD10 om att inte ge sökandena tillträde till uttagningsprovet.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

Förklara att punkt 4 i avdelning III i meddelandet om uttagningsprov EPSO/COM/INT/OLAF09 är rättsstridig, eftersom det anges att erfarenhet på universitetsnivå som erhållits innan högskoleexamen avlades inte får beaktas,

ogiltigförklara besluten att avslå sökandenas ansökningar om at delta i uttagningsprov EPSO/COM/INT/OLAF/09

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________