Language of document :

Tožba, vložena 15. decembra 2010 - Bömcke proti EIB

(Zadeva F-127/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Eberhard Bömcke (Athus, Belgija) (zastopnik: D. Lagasse, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razveljavitev volitev predstavnika uslužbencev EIB, ki jih je razpisal volilni odbor EIB 8. decembra 2010

Predloga tožeče stranke

Volitve predstavnika vseh zaposlenih EIB, ki jih je razpisal volilni odbor EIB 8. decembra 2010, naj se razveljavijo, odločba volilnega odbora EIB z dne 10. decembra 2010 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka v skladu s členom 17 Priloge IV k Konvenciji o predstavništvu zaposlenih EIB vložila 9. decembra 2010, pa naj se razglasi za nično;

EIB naj se naloži plačilo stroškov.

____________