Language of document :

Προσφυγή της 17ης Οκτωβρίου 2018 – Ουγγαρία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Υπόθεση C-650/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ουγγαρία (εκπρόσωποι: M. Z. Fehér, G. Tornyai και Zs. Wagner)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να ακυρώσει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση.

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η Ουγγρική Κυβέρνηση προβάλλει τέσσερις λόγους.

1.    Η Ουγγρική Κυβέρνηση, κατά τη σχετική με το προσβαλλόμενο ψήφισμα διαδικασία ψηφοφορίας, υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέπεσε σε σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 354 ΣΛΕΕ και του δικού του εσωτερικού κανονισμού. Στο πλαίσιο της ψηφοφορίας αυτής, καταμετρήθηκαν μόνον οι ψήφοι «υπέρ» και «κατά» των ψηφισάντων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ δεν λήφθηκαν υπόψη οι αποχές, όπερ αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 354 ΣΛΕΕ και του άρθρου 178, παράγραφος 3, του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν είχαν υπολογισθεί οι αποχές, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν διαφορετικό. (πρώτος λόγος ακύρωσης).

2.    Δεύτερον, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AFCO) όσον αφορά την ερμηνεία του εσωτερικού κανονισμού, παρά το ότι, πριν από την ψηφοφορία, εκφράστηκαν σοβαρές αμφιβολίες, ως προς τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να καταμετρηθούν οι ψήφοι. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο παραβίασε την αρχή της ασφάλειας δικαίου, διότι, τόσο πριν όσο και μετά την ψηφοφορία, εκφράστηκε και εξακολούθησε να υφίσταται αβεβαιότητα ως προς την ερμηνεία του εσωτερικού κανονισμού (δεύτερος λόγος ακύρωσης).

3.    Τρίτον, κατά την Ουγγρική Κυβέρνηση, κατά τη σχετική με το προσβαλλόμενο ψήφισμα διαδικασία ψηφοφορίας, παραβιάσθηκαν οι δημοκρατικές εξουσίες που απονέμονται στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι θεμελιώδεις αρχές της ίσης μεταχείρισης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της άμεσης δημοκρατίας. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ήταν σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που είναι αναγκαία για την επιτέλεση των καθηκόντων αντιπροσώπευσης του λαού σύμφωνα με την αρχή της δημοκρατίας, που συμπεριλαμβάνει και τη δυνατότητα αποχής (τρίτος λόγος ακύρωσης).

4.    Τέταρτον, η Ουγγρική Κυβέρνηση εκτιμά ότι το προσβαλλόμενο ψήφισμα παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 ΣΕΕ, παράγραφος 3, και τις αρχές δικαίου της Ένωσης, όπως είναι οι αρχές της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργανών της Ένωσης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου, στον βαθμό που το εν λόγω ψήφισμα περιλαμβάνει διαπιστώσεις οι οποίες στηρίζονται σε ήδη περατωθείσες ή εκκρεμείς διαδικασίες παραβάσεως (τέταρτος λόγος ακύρωσης).

____________