Language of document :

2021 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Vengrija / Europos Parlamentas

(Byla C-650/18)1

(Ieškinys dėl panaikinimo – ESS 7 straipsnio 1 dalis – Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo, kuriuo Europos Sąjungos Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad šiurkščiai pažeidžiamos vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga – SESV 263 ir 269 straipsniai – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Ieškinio priimtinumas – Aktas, kurį galima ginčyti – SESV 354 straipsnis – Balsų skaičiavimo Parlamente taisyklės – Parlamento darbo tvarkos taisyklės – 178 straipsnio 3 dalis – Sąvoka „atiduoti balsai“ – Susilaikymai – Teisinio saugumo, vienodo požiūrio, demokratijos ir lojalaus bendradarbiavimo principai)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Vengrija, iš pradžių atstovaujama M. Z. Fehér, G. Tornyai ir Zs. Wagner, vėliau – M. Z. Fehér

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas F. Drexler, N. Görlitz ir T. Lukácsi

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Vengrija padengia savo ir Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Lenkijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 436, 2018 12 3.